1994

BIM Uyumlu Proje Yönetimi

BIM Uyumlu Proje Yönetimi

Proje yönetimi, tasarımdan kopuk olarak ele alınmamalıdır. Tasarım, proje yönetiminin başladığı noktadır. Bu açıdan BIM ile uyumlu ve modele bağlı proje yönetimi bir zorunluluk haline gelmektedir.

Sunulan Proje Yönetim Ortamı, modelden aldığı veriyi inşaat proje yönetiminin her safhasında kullanan etkin bir çözümdür. İnşaat sürecinde ortaya çıkabilecek tasarım değişikliklerin kaynak ve maliyet üzerindeki etkileri hızlı ve doğru olarak belirlenebilmektedir. Yönetim sistemi, kullanım kolaylığı ile 3B modelden metraj alınarak, şantiyede proje takibi için hızlı ve doğru veri toplanmasını ve proje bilgilerinin güncel olarak raporlanmasını sağlar. Bu sayede proje gecikmeleri, risk analizleri, lojistik planlama çalışmaları kolaylıkla sistem üzerinden yönetilebilir.

 

 

Aşağıdaki formu doldurarak, BIM Uyumlu Projemizin Örnek Çalışmasına Ulaşabilirsiniz.

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.