1994

BLM - İnşaat Yaşam Döngüsü Yönetimi

BLM - İnşaat Yaşam Döngüsü Yönetimi

Tüm proje dokümanlarınızı tek platformda toplayarak, istediğiniz bilgilere hızlı ve güvenli olarak ulaşmak,

Çalışanların yetkileri çerçevesinde doküman yönetimi, süreç yönetimi konularında ortak çalışma imkânına kavuşmak,

Kullandığınız tüm sistemleri entegre olarak tek noktadan yönetmek,

Merkezden şantiyeye her yerde, tasarımdan işletmeye her aşamada koordinasyonu sağlamak ve güvenli çalışmak,

Tasarım ve proje yönetimi için bütünleşik çözümler sunmak,

Proje ile ilgili bilgilerin saklayarak, işletme aşamasında kullanılabilecek veri tabanını oluşturmak,

Şirketinizin kendi kurumsal hafızasını kişilerden bağımsız olarak yaratmak,

Maliyet, kaynak yönetimini entegre olarak yapmak için kullanılan,

Şirketinize ve tüm paydaşlarınıza değer katan bir yönetim sistemidir.