1994

alt

Kalite Kontrol

infoTRON, tek parça üzerinden olduğu gibi, seri üretimden çıkan ürünlerin tekrarlı şekilde kalite kontrol ve raporlamasında da uzmanlaşmıştır.

Kalite kontrol faaliyetlerimizde; istenen raporlamaya ve amaca yönelik olarak, optik, lazer ve dokunmatik sistemler yüksek uzmanlıkla kullanılmaktadır. Ürün geliştirme mühendislerimiz, ihtiyaç duyulan çalışmaya en uygun maliyet, en yüksek doğruluk ve en hızlı sonuç ilkelerini göz önünde bulundurarak karar verir.

Kalite kontrol projelerinde hem 3B data hem de 2B teknik resim üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım yazılımından alınan 3B veriler, kalite kontrol yazılımları kullanılarak alınacak ölçüm ve raporlar oluşturulur.

Geometrik ölçü ve toleransların belirlenmesinin istendiği projelerde, planlama içine dâhil edilen bu ölçüler, yazılıma tanıtılır. Tanıtılan ölçülerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, tüm ölçümler her parça için sadece birkaç dakika içinde sonuçlandırılabilir. Bu şekilde seri üretimde örnekleme sıklığı arttırılsa da, kalite kontrol maliyetleri azalır.

alt

+ Yüzeysel Sapma kontrolü    

+ Noktasal Ölçüm

+ Kesit üzerinden ölçüsel kontrol

+ Trim hatlarının kontrolü

+ 3D GD&T Kontrolü    

+ 2D GD&T Kontrolü

+ Et kalınlığı ölçümü

+ Silüet üzerinden sapma kontrolü

+ Otomatik raporlama

alt