1994

Tersine Mühendislik

Geleneksel mühendislik bir ürün fikrinin sırasıyla tasarım ve üretim süreçlerinden geçerek somut olarak ortaya çıkması iken “tersine mühendislik”te süreç zıddına işler. Orijinal 3 boyutlu datası mevcut olmayan ancak üretilmiş örneği bulunan ürünlerin 3B tarama ile elde edilen bilgisayar destekli datası, ürünün tasarım ve mühendislik anlamında iyileştirilmesi ve/veya yeniden üretiminde gerekli kaynağı oluşturur.

+ Geometrik olmayan parçaların kolayca CAD modelinin oluşturulması
+ Deforme olmuş parçaların CAD modelinin oluşturulması
+ Üzerinden kumpas, mikrometre gibi ölçü aletleriyle ölçü alınamayacak
   parçaların CAD modelinin oluşturulması
+ Yüksek hassasiyetlerde CAD model oluşturulması
+ CAD model oluşturma süresinin kısalması
+ Tasarım hatalarının minimize edilmesi
+ Parametrik CAD model oluşturulabilmesi
+ Kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunması

 

 

altalt